:: ศูนย์รวมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น TESTO, EUTECH และอื่น ๆ ::

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ข้อควรทราบ ก่อนสั่งซื้อสินค้า

ก่อนสั่งซื้อสินค้า เราขอแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ราคาที่ระบุใน web เป็นราคาที่ยังไม่รวม VAT (ยกเว้น กระดาษวัดคุณภาพน้ำ)
 
2. สินค้าบางรายการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบ (options) ดังนั้น กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ ให้มั่นใจก่อนสั่งซื้อสินค้า โดยท่านสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม "สอบถามรายละเอียด" ในแต่ละรายการของสินค้า หรือโทรสอบถามโดยตรงที่ 0-3488-1240 ในเวลาทำการ
 
3. ราคาที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ยังไม่รวมใบสอบเทียบ (calibration certificate ที่ใช้อ้างอิงในระบบ ISO 17025) แต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ ยินดีส่งสอบเทียบให้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่คิดค่ารับ-ส่งเครื่องมือ (สินค้าบางรายการมีผลทดสอบจากผู้ผลิต หรือที่เรียกว่า calibration protocol แล้ว เช่น Testo รุ่น pocket line เป็นต้น กรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง)
 
4. หากท่านต้องการใบเสนอราคา ท่านสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม "สอบถามรายละเอียด" ในแต่ละรายการของสินค้า หรือที่แถบ "ติดต่อเรา" หรือส่ง e-mail แจ้งขอใบเสนอราคา ได้โดยตรงที่ info@measure1.co.th
 
 5. ก่อนสั่งซื้อสินค้า กรุณาสอบถามสต๊อกสินค้าก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางรายการ ทางบริษัทฯ ไม่ได้ทำการสต๊อกสินค้าไว้ ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิต ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งประมาณการกำหนดส่งสินค้าให้พร้อมกับใบเสนอราคา

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า ได้จากช่องทาง ดังนี้

1. สั่งซื้อโดยใช้ใบสั่งซื้อสินค้า (PO)

ท่านสามารถจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ตามรูปแบบหรือแบบฟอร์มของบริษัทฯ ท่าน แล้วส่งแฟกซ์มาที่ 0-3488-1243 ถึง 4 หรือส่งใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ผ่านทาง e-mail ที่ info@measure1.co.th

** กรณีต้องการสินค้าเร่งด่วน หรือไม่สะดวกจะจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ท่านสามารถเซ็นยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ในใบเสนอราคาของเราได้

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการแฟกซ์หรือ e-mail เพื่อยืนยันใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ภายใน 1 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุด)

2. สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าออนไลน์

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา (กรุณาสอบถามสต๊อกสินค้าและระยะเวลาการจัดส่งก่อน) โดยท่านสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม  ปุ่มสั่งซื้อสินค้า

ซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก จากนั้นทำตามขั้นตอนแนะนำ 

หลังจากยืนยันสั่งซื้อแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะโทรติดต่อกลับไปหาท่าน ภายใน 1 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุด)

3. สั่งซื้อด้วย e-mail

มีขั้นตอนดังนี้

 • ส่ง e-mail พร้อมแจ้งรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปที่ info@measure1.co.th
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail สั่งซื้อแล้ว จะสรุปรายการ กำหนดส่งสินค้า และจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไป ภายใน 1 วัน (ยกเว้นวันหยุด)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 •  สินค้าของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งใช้งานเฉพาะด้าน ดังนั้น จึงไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้  (หากมีการยกเลิก จะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้า) ยกเว้นสินค้าที่เราทำสต๊อกไว้ จะสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้า หลังหักค่าดำเนินการตามที่จ่ายจริง โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้า เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3488-1240 หรือที่ e-mail : info@measure1.co.th


การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า ตามกำหนดส่งสินค้าที่ระบุในใบเสนอราคา ซึ่งถ้าสินค้าที่สั่งพร้อมที่จะส่ง บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเสมอ (ยกเว้นกรณีสั่งสินค้าผ่านทางระบบร้านค้าออนไลน์และสินค้ามีในสต๊อก)
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ยกเว้นกรณี เป็นลูกค้าที่มีเครดิตกับทางบริษัทฯ)
 • บริษัทฯ จะส่งสินค้าทางไปรษณีย์ วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป (กรุณาสอบถามสต๊อกสินค้าก่อน)
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail

 

ช่องทางการจัดส่ง

บริษัทฯ มีการจัดส่งสินค้าหลัก ๆ อยู่ 3 วิธีคือ

1. ทางไปรษณีย์ EMS - ลูกค้าต้องโอนเงินค่าสินค้า+VAT เข้ามาก่อน ไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่ม
ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไป สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อกลับมาที่บริษัท ที่เบอร์ 0-3488-1240
 
2. ทางบริษัทฯ ขนส่งเอกชน เช่น TNT, Kerry เป็นต้น - กรุณาติดต่อบริษัทฯ ก่อน
 
3. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า - กรุณาติดต่อบริษัทฯ ก่อน
 
ทั้งนี้ จะจัดส่งวิธีใด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งท่านสามารถตกลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้ากับทางบริษัทฯ ก่อนสั่งซื้อสินค้า
 
** ยกเลิกวิธีจัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง เนื่องจาก พบปัญหาลูกค้าไม่ไปรับสินค้าปลายทาง ทำให้สินค้าตีกลับ
 
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น (กรณีมีสินค้าในสต๊อก)
 • กรณีส่งสินค้าผ่านทาง EMS เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่ ตามค่าใช้จ่ายจริงในการขนส่ง

การชำระเงิน
 
เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง พร้อมทั้งแฟกซ์ใบโอนเงิน ให้กับทางบริษัทฯ ที่เบอร์ 0-3488-1243 ถึง 4 หรือใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งหลังจากที่ถึงกำหนดส่งสินค้า ตามที่ระบุในใบเสนอราคาแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที (หากท่านไม่สะดวกที่จะโอนเงินก่อน สามารถโทรปรึกษากับทางบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการชำระเงิน)
 
2. เงินสด - ในกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด พร้อมกับการส่งสินค้าได้
 
 
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3488-1240 
 

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
บจ.เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี
371-0-29573-8
สะสมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
บจก.เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี
315-2-32931-7
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
บจก.เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี
570-2-54468-5
ออมทรัพย์